Tubulicrinis strangulatus (Cystidovec lemovaný)

Patrně přehlížený severský druh rourkovce vyskytující se na mrtvém dřevě jehličnanů (vzácně i listnáčů), v horských smrčinách patrně není vzácný. Vyskyuje se však i v nížinných lužních lesích. Od příbuzných druhů se pozná mikroznaky (subkapitátní, inkrustované a silně amyloidní cystidy, neamylodiní bazidie, výtrusy ≥ 2.5 μm široké). Viz též cystidovec severský (Tubulicrinis borealis).

 

Tubulicrinis strangulatus

Tubulicrinis strangulatus PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, fragment kmene listnáče, 3.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubulicrinis strangulatus

Tubulicrinis strangulatus NPR Praděd, horská smrčina, kmen Picea, 30.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubulicrinis strangulatus

Tubulicrinis strangulatus Bouřňák, acidofilní bučina s vtroušeným smrkem, mechatý kmen Picea, 21.4.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubulicrinis strangulatus

Tubulicrinis strangulatus PR Maštale, skládka dřeva, kmen Picea, 15.4.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubulicrinis strangulatus

Tubulicrinis strangulatus NPR Boubínský prales, jedlobučina, kmen Picea, 3.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubulicrinis strangulatus

Tubulicrinis strangulatus PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, fragment kmene Populus, 12.4.2017, (c) Lucie Zíbarová