Botryobasidium conspersum (Pavučiník vločkatý)

Syn.: Haplotrichum conspersum

Hojná kornatcovitá houba rostoucí na dřevě listnáčů i jehličnanů. Poměrně často lze nalézt pouze samotnou nepohlavní fázi (Haplotrichum conspersum). Určitelný pouze mikroskopicky.

 

Botryobasidium conspersum

Botryobasidium conspersum (pohlavní i nepohlavní fáze) NPR Šúr, mokřadní olšina, padlý kmínek Alnus, 7.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium conspersum

Botryobasidium conspersum (pohlavní i nepohlavní fáze) NPP Hrabanovská černava, borový lesík, kmen Pinus, 1.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium conspersum

Botryobasidium conspersum Chocerady, jedlobučina, kmen Abies, 4.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium conspersum

Botryobasidium conspersum (anamorfa Haplotrichum conspersum) PP V Hlubokém, okroticová bučina, fragment kmene Fagus, 11.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium conspersum

Botryobasidium conspersum (anamorfa Haplotrichum conspersum) Osek, acidofilní bučina, kmen Fagus, 20.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Haplotrichum conspersum

Haplotrichum conspersum (konidie a konidiofory, Melzerovo reagens, 1000x), 7.5.2019, (c) Lucie Zíbarová