Botryobasidium intertextum (Pavučiník úzkovýtrusý)

Roztroušeně se vyskytující kornatcovitá houba rostoucí na mrtvé dřevě, zejména jehličnanů, méně často listnáčů. Hojnější je ve vyšších polohách a v pralesovitých porostech. Význačný mikroskopickými znaky (přítomnost přezek jen na některých septech, výrazně úzké výtrusy). Plodnice oproti jiným zástupcům rodu bývají obvykle nápadně bílé. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh).

 

Botryobasidium intertextum

Botryobasidium intertextum PR Polom, květnatá bučina, kmen Abies, 3.4.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium intertextum

Botryobasidium intertextum Mikulov v Krušných horách, acidofilní bučina, kmen Picea, 18.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium intertextum

Botryobasidium intertextum NPP Peklo, inverzní smrčina, kmen Picea, 30.4.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium intertextum

Botryobasidium intertextum PP Domaslavické údolí, suťový les, kmínek Picea, 13.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium intertextum

Botryobasidium intertextum Kyjov, podmáčená smrčina, fragment kmene Picea, 2.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium intertextum

Botryobasidium intertextum PR Losí blato, blatkový bor, trčící větev Pinus, 1.5.2016, (c) Lucie Zíbarová