Phanerochaete sordida (Kůrovka smetanová)

Roztrošeně kornatcovitá houba rostoucí po celý rok na dřevě jehličnanů, méně listnáčů, hlavně na tenčích substrátech jako jsou větve. Makroskopicky nerozlišitelná od ostatních zástupců rodu. Cystidy jsou slabě inkrustovany, válcovité až mírně kuželovité, většinou apikálně tupé, se stěnami, které se zužují směrem k apexu. Většina materiálu určovaného v minulosti jako Phanerochaete sordida patří k druhu Phanerochaete alnea, která je patrně v ČR výrazně hojnější. Z dalších podobných druhů se např. kůrovka hladká (Phanerochate laevis) se odlišuje mikroskopicky tenkostěnnými hyfami v subikulu a spičatými apikálně neinkrustovanými cystidami, kůrovka sametová (Phanerochate velutina) hojnými, mohutnými a silně inkrustovanými cystidami (oba předchozí druhy navíc často tvoří rhizomorfy), kůrovka Phanerochaete livescens špičatými a apikálně inkrustovanými cystidami a užšími (< 3 μm) sporami či kůrovka hrbolatá (Phanerochaete tuberculata) úplnou nepřítomností cystid.

 

Phanerochaete sordida

Phanerochaete sordida NPP Peklo, relikní bor, opadlá větev Pinus, 3.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Phanerochaete sordida

Phanerochaete sordida Labský důl - Pančavská jáma, lavinový svah, větev Betula carpatica, 16.6.2016, (c) Lucie Zíbarová