Lindtneria panphyliensis (Lindtnerovka hrbolkatá)

Vzácná kornatcovitá houba rostoucí na dřevě listnáčů. Uspořádání hymenoforu může být poměrně variabilní. Od podobných druhů rozpoznatelná pouze mikroskopicky (eliptické až vřetenovité neamyloidní cyanofilní spory s nepravidelně uspořádanými, protáhlými bradavkami a krátkými hřebeny).

 

Lindtneria panphyliensis

Lindtneria panphyliensis NPR Horný les [SK], tvrdý luh, fragmnt kmene Fraxinus(?), 11.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Lindtneria panphyliensis

Lindtneria panphyliensis Domoušice, vápnomilná bučina, větev Fagus, 27.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Lindtneria panphyliensis

Lindtneria panphyliensis NPP U Nového mlýna, výsadba lípy, silně rozložená větev Tilia, 22.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Lindtneria panphyliensis

Lindtneria panphyliensis PP Údolí Podbradeckého potoka, lužní les, opadlá kůra Populus, 5.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Lindtneria panphyliensis

Lindtneria panphyliensis Radejčín, potoční luh, fragment kmene Salix, 6.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Lindtneria panphyliensis

Lindtneria panphyliensis Ústí nad Labem, Staré Předlice, zalesněná halda, kmen Populus cf. balsamifera, 6.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Lindtneria panphyliensis

Lindtneria panphyliensis (spory, Melzerovo reagens, 1000x), 6.5.2017, (c) Lucie Zíbarová