Fibrodontia gossypina (Kornatec bavlníkový)

Syn.: Hyphodontia gossypina

Méně běžná kornatcovitá houba se zubatým hymenoforem rostoucí na dřevě listnáčů, vzácněji jehličnanů. Hojnější v nižších plohoách, zejm v lužních lesích. V rámci široce pojímaného rodu Hyphodontia význačná dimitickým hyfovým systémem a tubulárními (pseudo-)cystidami. Viz též kornatec vousatý (Kneiffiella barba-jovis) a kornatec jedlový (Kneiffiella abieticola).

 

Fibrodontia gossypina

Fibrodontia gossypina PR Gajc [SK], měkký luh, opadlá větev Populus, 14.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Fibrodontia gossypina

Fibrodontia gossypina PR Myslivna, potoční luh, kmínek Populus, 3.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Fibrodontia gossypina

Fibrodontia gossypina PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, fragment Populus, 12.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Fibrodontia gossypina

Fibrodontia gossypina PR Slovanský ostrov [SK], měkký luh, fragment kmene Ulmus, 6.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Fibrodontia gossypina

Fibrodontia gossypina PR Pístecký les, tvrdý luh, větev Populus, 10.1.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Fibrodontia gossypina

Fibrodontia gossypina PR Ostrovné lúčky [SK], měkký luh, větev Populus, 5.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Fibrodontia gossypina

Fibrodontia gossypina PR Slovanský ostrov [SK], měkký luh, opadlý větev Populus, 18.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Fibrodontia gossypina

Fibrodontia gossypina PR Myslivna, lužní les, silně rozložený kmen Populus, 19.4.2014, (c) Lucie Zíbarová