Lyomyces sambuci (Kornatec bezový)

Syn.: Hyphodontia sambuci, Xylodon sambuci

Kornatcovítá houba velmi hojná na mrtvém dřevě bezu černého (Sambucus nigra), ale i ostatních listnáčů (jilm, jasan atd.), není však vzácná ani na odumřelých stoncích jedno- či dvouděložných bylin. Nejčastěji roste na kůře mrtvých větví, často na lokalitách s vyšší vzdušnou vlhkostí.

 

Lyomyces sambuci

Lyomyces sambuci PR Niva Doubravy, kulturní smrčina, větev Populus tremula, 13.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Lyomyces sambuci

Lyomyces sambuci NPR Libický luh, tvrdý luh, kmínek Sambucus nigra, 13.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Lyomyces sambuci

Lyomyces sambuci Lipová u Brodců, teplomilná doubrava, kůra Fraxinus, 23.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lyomyces sambuci

Lyomyces sambuci Nepomyšl, pískovna, hustý porost třtiny křovištní, stonek Calamagrostis epigeios, 29.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Lyomyces sambuci

Lyomyces sambuci PR Loužek, tvrdý luh, kmen Acer, 6.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lyomyces sambuci

Lyomyces sambuci NPP Peklo, mokřadní olšina, báze Carex, 18.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Lyomyces sambuci

Lyomyces sambuci PR Myslivna, potoční luh, kmínek Populus, 3.4.2016, (c) Lucie Zíbarová