Peniophorella pubera (Kornatka pýřitá)

Syn.: Hyphoderma puberum

Hojná kornatcovitá houba rostoucí na šiokém spektru mrtvého dřeva listnáčů, vzácněji i jehličnanů. Pod mikroskopem nápadná hojnými metuliodními cystidami v hymeniu, pro jejichž přítomnost se jeví povrch plodnice jako ojíněný až jemně pýřitý.

 

Peniophorella pubera

Peniophorella pubera PP V Hlubokém, dubohabřina, kmínek Carpinus, 11.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella pubera

Peniophorella pubera (detail hymenia) PR Loužek, tvrdý luh, kmen Fraxinus, 19.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella pubera

Peniophorella pubera Houština u Mašťova, květnatá bučina, kmínek Fagus, 3.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella pubera

Peniophorella pubera (detail hymenia) PP V Hlubokém, dubohabřina, kmínek Carpinus, 11.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella pubera

Peniophorella pubera Hřivice, vápnomilná bučina, silná větev Fagus, 24.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella pubera

Peniophorella pubera NPP Rečkov, mokřadní olšina, větev Alnus, 9.7.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella pubera

Peniophorella pubera Domoušice, paseka, pařez Fagus, 26.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella pubera

Peniophorella pubera NPR Ve Studeném, suťový les, kmen Fagus, 4.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella pubera

Peniophorella pubera Bohdaneč, dubohabřina, padlý kmen Betula, 16.4.2016, (c) Lucie Zíbarová