Phlebiopsis gigantea (Kornatec obrovský)

Syn.: Kneiffia gigantea, Phanerochate gigantea, Phlebia gigantea, Peniophora gigantea

Roztroušeně, místy hojně, se vyskytující kornatcovitá houba rostoucí na dřevě jehličnanů, typicky čerstvě odumřelém. Častá na pařezech borovic. Druh nápadný voskovitými plodnicemi, hyfami bez přezek a velkými, silně inkrustovanými cystidami. V lesnictví se využívá jako prostředku biologické ochrany před ekonomicky významným chorošem kořenovníkem vrstevnatým (Heterobasidion annosum agg.) napadajícím kultury jehličnanů.

 

Phlebiopsis gigantea

Phlebiopsis gigantea PR Pohořské rašeliniště, podmáčená smrčina, kmínek Picea, 14.4.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebiopsis gigantea

Phlebiopsis gigantea Hora sv. Šebestiana, klečové rašeliniště, kmínek Pinus x pseudopumilio, 5.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebiopsis gigantea

Phlebiopsis gigantea PR Maštale, acidofilní bor, kmen Pinus, 15.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebiopsis gigantea

Phlebiopsis gigantea Hříškov, smíšený kluturní les, pařez Pinus, 28.10.2016, (c) Lucie Zíbarová