Hyphodontia arguta (Kornatec šídlovitý)

Hojná kornatcovitá houba rostoucí po většinu roku na dřevě listnáčů, méně často i jehličnanů, především od nížin do středních poloh, vzácněji i v horách. Mikroskopicky snadno určitelný druh pro kombinaci dvou typů cystid: 1) dlouhé válcovité a septované hlavičkaté a 2) menší šídlovité inkrustavané v hymeniu a zřetelně zubatý až ostnitý hymenofor. Kornatec kožověžlutý (Hyphodontia alutaria) a kornatec bledavý (Hyphodontia pallidula) jsou mikroskopicky podobné, liší se však hladkým hymenoforem.

 

Hyphodontia arguta

Hyphodontia arguta NPP U Nového mlýna, porost xerotermních krořvin, padlý kmen Picea, 22.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphodontia arguta

Hyphodontia arguta NPR Libický luh, tvrdý luh, větev Prunus padus, 6.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphodontia arguta

Hyphodontia arguta NPP U Nového mlýna, porost křovin, pařez Picea, 8.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphodontia arguta

Hyphodontia arguta PP Údolí Podbradeckého potoka, jasenina, kmínek Fraxinus, 16.12.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphodontia arguta

Hyphodontia arguta PR Rač, dubohabřina, kmen Pinus, 12.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphodontia arguta

Hyphodontia arguta Bělušice, křovinatá mez, větev Rosa, 20.3.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphodontia arguta

Hyphodontia arguta NPR Šúr, měkký luh, fragment větve Populus, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová