Basidiodendron caesiocinereum s.l. (Dřevovník našedlý)

Hojně se vyskytující houba tvořící voskovité plodnice na mrtvém, často silněji rozloženém dřevě jehličnanů i listnáčů. Až do nedávna byl taxon pojímaný velmi široce, ve skutečnosti zahrnuje větší počet obtížně odlišitelných druhů. Oproti tradičnímu pojetí je Basidiodendron caesiocinereum s. str. druh s hladkými výtrusy rostoucí na listnáčích. Vyobrazený materiál patrně odpovídá hlavně B. trachysporum (revize nutná!), druhu s bradavčitými výtrusy a rostoucím na silněji rozloženém dřevě jehličnanů. Basidiodendron cinerellum má též bradavčité spory, roste na dřevě převážně jehličnanů v počátečních stádiích rozkladu a bazidie jsou slepeny ve shluky cyanofilním gelatinózním obalem. Basidiodendron walleynii ma bradavčité výtrusy, roste na tvrdém dřevě listnáčů, má suché, negelatinizované plodnice a vyčnívající polymorfní cystidy. Basidiodendron groningae má jako jediný z evropských druhů ostnité výtrusy. Basidiodendron glaucum roste téměř výhradně na jehličnanech a má malé a hladké výtrusy.

 

Basidiodendron caesiocinereum

Basidiodendron caesiocinereum s.l. Chlum u Radonic, výsadba jehličnanů, kmen Larix(?), 25.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Basidiodendron caesiocinereum

Basidiodendron trachysporum Deštnice, teplomilná doubrava, fragment kmene Pinus, 7.3.2015 , (c) Lucie Zíbarová

 

Basidiodendron caesiocinereum

Basidiodendron caesiocinereum s.l. NPP Peklo, mokřadní olšina, kmínek Picea, 30.4.2015 , (c) Lucie Zíbarová

 

Basidiodendron caesiocinereum

Basidiodendron trachysporum Chocerady, jedlobučina, kmen Picea, 4.4.2016, (c) Lucie Zíbarová