Scopuloides rimosa (Kornatka rozpraskaná)

Syn.: Phanerochaete rimosa, Scopuloides hydnoides

Hojná kornatcovitá houba rostoucí na dřevě listnáčů, vz. jehličnanů, často vlhčím a v pozdějším stadiu rozkladu a na spodní straně kmenů. Plodnice jsou nenápadné, voskovité, poloprůsvitné, do různé míry jemně zrnité až zoubkaté, nápadně ojíněné (cystidy). Mikroskopicky velmi dobře rozpoznatelný druh mj. pro své hustě nahloučené metuloidní cystidy a drobné válcovité až rohlíčkovité (alantoidní) spory. Viz též kornatka strupovitá (Scopuloides leprosa).

 

Scopuloides rimosa

Scopuloides rimosa Obírka, suťový les, kmen Abies, 2.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Scopuloides rimosa

Scopuloides rimosa Lipová u Brodců, starý náletový porost, kmen Populus tremula, 23.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Scopuloides rimosa

Scopuloides rimosa PR Myslivna, dubohabřina, větev Quercus, 19.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Scopuloides rimosa

Scopuloides rimosa PR Libochovka, lipová doubrava, větev Fagus, 20.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Scopuloides rimosa

Scopuloides rimosa NPP U Nového mlýna, jasenina, kmínek Fraxinus, 22.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Scopuloides rimosa

Scopuloides rimosa Bouřňák, acidofilní bučina, kmen Sorbus, 27.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Scopuloides rimosa

Scopuloides rimosa Šanov, potoční luh, větev Salix, 8.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Scopuloides rimosa

Scopuloides rimosa PR Myslivna, dubohabřina, větev Corylus, 19.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Scopuloides rimosa

Scopuloides rimosa Litvínov, Pekelské údolí, porost náletový dřevin, větev Salix caprea, 29.4.2015, (c) Lucie Zíbarová