Scytinostroma galactinum (Tlustěnka mléčná)

Syn.: Baltazaria galactina s. auct. eur., Scytinostroma euasiaticogalactinum

Vzácnější kornatcovitá houba rostoucí na dřevě listnáčů (dub, habr, jasan), především na teplejších a vlhčích stanovištích, typu lužních lesů apod. Je možné, že se v posledních letech šíří. Plodnice jsou tuhé a pevné (což odpovídá dimitickému hyfovému systému). Spolehlivě určitelná jen podle mikroznaků (dimitický hyfový systém, skeletové hyfy dextrinoidní, generativní hyfy s přezkami, přítomné gloeocystidy v hymeniu, spory ± neamyloidní, hladké, úzce eliptické 4-5 x 2-3 μm). Uvedená v Červeném seznamu makromyctů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh). Hojnější v Americe (kde se však podle molekulárních znaků je přítomný odlišný druh od evropského).

 

Scytinostroma galactinum

Scytinostroma galactinum Stará Hlína, Rožmberk, hráz rybníka, padlý kmen Quercus, 22.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Scytinostroma galactinum

Scytinostroma galactinum PR U Nového hradu, dubohabřina, fragment kmene Tilia, 13.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Scytinostroma galactinum

Scytinostroma galactinum PR Údolí Oslavy a Chvojnice, dubohabřina, kmen Carpinus, 17.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Scytinostroma galactinum

Scytinostroma galactinum NPR Libický luh, tvrdý luh, fragment kmene Quercus, 4.11.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Scytinostroma galactinum

Scytinostroma galactinum PR Choltická obora, zámecký park, fragment kmene Aesculus?, 29.3.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Scytinostroma galactinum

Scytinostroma galactinum PR Libochovka, potoční luh, fragment kmene listnáče, 15.10.2016, (c) Lucie Zíbarová