Sarcodontia setosa (Hrotnatka zápašná)

Syn.: Sarcodontia crocea s. auct eur.

Kornatcovitá houba rostoucí saproparaziticky na ovocných dřevinách, především jabloních. Nápadná žlutým, ostnitým hymenoforem a zápachem po amylalkoholu. Plodnice jsou k nalezení na živých a čersvě uschlých stromech, po úhynu hostitele rychle odumírá. Plodnice se vytváření pod kůrou, kterou následně odchlipují. V evropské literatuře bývá označována jako Sarcodontia crocea, což je ovšem druh z Ameriky a odlišnou ekologií. Ustupující druh, uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT - téměř ohrožený druh (jako Sarcodontia crocea). Trochu podobná a hojná hrotnatečka žlutá (Phlebia uda) roste na již mrtvém dřevě, mívá kratší ostny a nemá výrazný pach.

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia setosa EVL Skalky u Třebutiček, mrtvý stojící kmen Pyrus, 8.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia setosa EVL Skalky u Třebutiček, mrtvý stojící kmen Pyrus, 8.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia setosa EVL Skalky u Třebutiček, mrtvý stojící kmen Pyrus, 8.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia setosa NPP U Nového Mlýna, živý kmen Malus, 4.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia setosa Chlum u Radonic, ojedinělá jabloň ve výsadbě borovice, 14.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia setosa Solopysky, vápnomilná bučina, padlý kmínek Sorbus torminalis, 6.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia setosa Bubovice, alej podle cesty, položivý kmen Malus, 20.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia setosa NPR Břehyně-Pecopala, dubohabřina, padlý kmen Malus, 16.8.2023, 20.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia setosa Bubovice, alej podle cesty, položivý kmen Malus, 20.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia setosa Bubovice, alej podle cesty, položivý kmen Malus, 20.7.2021, (c) Lucie Zíbarová