Climacodon septentrionalis (Šindelovník severský)

Vzácná houba tvořící nápadné a velké střechovitě uspořádané plodnice na živých či čerstvě odumřelých listnáčích, typicky buku, často vysoko nad úrovní země. V Evropě se velmi vzácně vyskytuje i šindelovník nádherný (Donkia pulcherrima), se svrchní stranou výrazně chlupatou, nevytvářející střechovitě uspořádané plodnice. Může připomínat některé choroše, od těch se však odlišuje ostnitým hymenoforem. Vzdáleně podobné plodnice může vytvářet i ježatec různozubý (Creolophus cirratus) či plstnatec tlustoostný (Spongipellis pachyodon).

 

Climacodon septentrionalis

Climacodon septentrionalis NPR Kohoutov, květnatá bučina, čerstvě padlý kmen Fagus, 5.8.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Climacodon septentrionalis

Climacodon septentrionalis NPR Kohoutov, květnatá bučina, čerstvě padlý kmen Fagus, 5.8.2015, (c) Lucie Zíbarová