Steccherinum oreophilum (Bránovitka přezkatá)

Syn.: Irpex oreophilus

Méně hojná polokloboukatá ostnitá houba rostoucí na dřevě listnáčů, nejčastěji krušiny, vrby, olše a břízy, s oblibou na vlhčích stanovištích ve středních až vyšších polohách. Podobná je bránovitka mléčná (Irpex lacteus) s většími a mohutnějšími plodnicemi a úplnou absencí přezek na hyfách. Uvedená v Červeném seznamu hub ČR v kategorii EN (ohrožený druh), v posledních letech ale lokalit nápadně přibylo.

 

Steccherinum oreophilum

Steccherinum oreophilum NPP Jestřebské slatiny, podmáčená smrčina, větev Frangula alnus, 3.4.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Steccherinum oreophilum

Steccherinum oreophilum PR Niva Doubravy, kulturní smrčina, větev Populus tremula, 13.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Steccherinum oreophilum

Steccherinum oreophilum NPR Mohelenská hadcová step, potoční luh, větev Fraxinus, 18.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Steccherinum oreophilum

Steccherinum oreophilum (detail hymenia s parnými cystidami) NPP Peklo, potoční luh, trčící větev Frangula, 5.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Steccherinum oreophilum

Steccherinum oreophilum Senomaty, křovité vrbičky, větev Salix, 10.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Steccherinum oreophilum

Steccherinum oreophilum NPP Jestřebské slatiny, podmáčená smrčina, větev Frangula alnus, 3.4.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Steccherinum oreophilum

Steccherinum oreophilum NPP Klokočka, mokřadní olšina, větev Frangula alnus, 27.4.2015, (c) Lucie Zíbarová