Boletus reticulatus (Hřib dubový)

Hojná hřibovitá houba rostoucí od pozního jara do podzimu pod listnáči (zejm. dub, buk), vzácněji i jehličnany na bazických i kyselých půdách. Od podobného hřibu smrkového (Boletus edulis), se kterým se může vyskytovat na stejných stanovištích (zvl. ve vyšších polohách a na kyselých půdách) se liší suchým až plstnatým matným kloboukem bez fialových odstínů a výrazné světlé zóny na okraji. V teplejších oblastech naopak může růst se vzácnějším hřibem bronzovým (Boletus aereus) s výrazně tmavým, často mramorovaným kloboukem. Viz též hřib borový (Boletus pinophilus).

 

Boletus reticulatus

Boletus reticulatus Mikulovický vrch u Kadaně, dubohabřina, sub Carpinus, Quercus, 24.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Boletus reticulatus

Boletus reticulatus Střelná, květnatá bučina, sub Fagus, Carpinus, 21.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Boletus reticulatus

Boletus reticulatus Mikulovický vrch u Kadaně, dubohabřina, sub Carpinus, Quercus, 24.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Boletus reticulatus

Boletus reticulatus Lipová u Brodců, acidofilní doubrava, sub Quercus, Pinus, 28.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Boletus reticulatus

Boletus reticulatus Nečemice, kulturní smrčina, sub Picea, Quercus, 5.9.2015, (c) Lucie Zíbarová