Leccinum duriusculum (Kozák topolový)

Roztroušeně se vyskytující druh hřibovité houby rostoucí od počátku léta do podzimu pod topoly (osika, linda). Dužnina na řezu v horní části třeně růžoví, poté šedofialoví, v bázi třeně je zeleně skvrnitá. Barva klobouku dosti variabilní. Význačný mohutnými a pevnými plodnicemi (připomínající křemenáče), úzkou převislou blankou na okraji klobouku a ekologií. Viz kozák březový (Leccinum scabrum). Pod osikami roste i křemenáč osikový (Leccinum rufum) a k. krvavý (Leccinum aurantiacum).

 

Leccinum duriusculum

Leccinum duriusculum PR Pod Trlinou, lesní lem, sub Carpinus, Populus tremula, Betula, 17.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Leccinum duriusculum

Leccinum duriusculum Dymokury, mladý kulturní les, sub Acer, Salix caprea, Populus tremula, 3.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Leccinum duriusculum

Leccinum duriusculum (plodnice na řezu), 3.8.2017, (c) Lucie Zíbarová