Hortiboletus rubellus (Hřib červený)

Syn.: Xerocomus rubellus, Xerocomellus rubellus

Roztroušeně se vyskytující hřibovitá houba rostoucí od počátku léta do časného podzimu pod listnáči (dub, lípa) na živinami a bázemi bohatších půdách, často v parcích, zahradách, stromořadích apod. Pokožka klobouku obvykle nerozpraskává, dužnina na řezu jen slabě modrá, někdy je v bázi třeně oranžová, hyfy v klobouku úzké (4-10 μm), jemně inkrustované. Výtrusy neuťaté, podélně nerýhované. Několik příbuzných, obtížně rozlišitelných druhů např. hřib meruňkový (Rheubarbariboletus armeniacus) s rozpraskaným kloboukem, širšími hyfami v pokožce klobouku a pozitivní (modrozelenou) reakcí dužniny na zelenou skalici. Hřib Markův (Xerocomellus marekii) má uťaté výtrusy. Hřib mokřadní (Xerocomellus ripariellus) se odlišuje silně modrající dužninou, zejména ve třeni, růstem na podmáčených stanovištích pod vrbami a topoly a podélně jemně rýhovanými výtrusy. Hřib Engelův (Hortiboletus engelii) bývá obvykle méně intenzivně červený, dužnina ve třeni je intenzivněji mrkvově zbarvená a hyfy v pokožce klobouku jsou širší. Hřib parkový (Hortiboletus bubalinus) má růžovou zónu v dužnině klobouku.

 

Xerocomellus rubellus

Hortiboletus rubellus Bukovka, hráz rybníka, sub Quercus, 17.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Xerocomellus rubellus

Hortiboletus rubellus Hradec Králové, intravilán, sub Tilia, Quercus rubra, 2.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Xerocomellus rubellus

Hortiboletus rubellus Bukovka, hráz rybníka, sub Quercus, 17.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Xerocomellus rubellus

Hortiboletus rubellus Ždárský rybník, koruna hráze, sub Tilia, Quercus, 10.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Xerocomellus rubellus

Xerocomellus rubellus Ždárský rybník, koruna hráze, sub Tilia, Quercus, 10.8.2016, (c) Lucie Zíbarová