Suillus tridentinus (Klouzek tridentský)

Vzácný klouzek vázaný na modříny. Oproti běžnému klouzku modřínovému (Suillus grevillei) je mnohem zřídkavější a roste pouze na vápnitých půdách. Význačný celými oranžovými plodnicemi (vč. rourek) a často žíhaným kloboukem. Záměna je možná i za hřib dutonohý (Boletinus cavipes), rovně rostoucím pod modříny s výrazně sbíhavými rourkami na třeň, nápadně dutým třeněm a i za vlhka suchým kloboukem. Viz též klouzek douglaskový (Suillus lakei). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Suillus tridentinus

Suillus tridentinus Sokolov, Podkrušnohorská výsypka, mladá výsadba modřínu, sub Larix, Betula, 2.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus tridentinus

Suillus tridentinus Sokolov, Podkrušnohorská výsypka, mladá výsadba modřínu, sub Larix, Betula, 2.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus tridentinus

Suillus tridentinus Bílichov, příkop u lesní cesty, zmlazení modřínu, sub Larix, Picea, Quercus, 16.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus tridentinus

Suillus tridentinus NPR Čtvrtě, teplomilná doubrava, sub Quercus, Larix, 30.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus tridentinus

Suillus tridentinus Sokolov, výsypka Antonín, sub Larix, 11.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus tridentinus

Suillus tridentinus Sokolov, výsypka Antonín, sub Larix, 11.10.2016, (c) Lucie Zíbarová