Schizophyllum commune (Klanolístka obecná)

Velmi hojná dřevokazná houba rostoucí na dřevě listnáčů, vzácně i jehličnanů, především osluněného a v počátečním stadiu rozkladu. Význačná podélně rozčísnutými "lupeny".

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune CHA Sihoť [SK], měkký luh, větev Populus, 7.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune (detail lupenů) CHA Sihoť [SK], měkký luh, větev Populus, 6.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune (řez plodnicí) NPR Libický luh, měkký luh, kmen Populus, 21.2.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune NPR Libický luh, opadlá větev Quercus, 9.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune Staré Splavy, složiště dřeva, řezná plocha kmene Picea, 31.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune Staré Splavy, složiště dřeva, řezná plocha kmene Picea, 31.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune NPR Břehyně-Pecopala, habřina, větev Carpinus, 15.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune Ročov, vápnomilná bučina, větev Fagus, 24.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune Dluhoště, letní tábor, palivové dřevo (Alnus?), 11.9.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune NPR Břehyně-Pecopala, habřina, větev Carpinus, 15.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune (detail hymenia) Dluhoště, letní tábor, palivové dřevo (Alnus?), 11.9.2007, (c) Lucie Zíbarová