Pleurotus pulmonarius (Hlíva plicní)

Hojný druh rostoucí od jara do podzimu na živém i mrtvém dřevě listnáčů (i jehličnanů), nejčastěji buku. Způsobuje bílou hnilobu. Jedlá a chutná. Od podobné hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus) se pozná subtilnějšími světlejšími plodnicemi a žloutnutím ve stáří. Hlíva dubová (Pleurotus dryinus) roste častěji jednotlivě, je tužší, má v mládí lupeny zakryté plachetkou a plstnatý až plstnatě šupinatý klobouk. Na dřevě jehličnanů ve vyšších či podmáčených polohách roste jedovatá hlíva ušatá (Pleurocybella porrigens). Velmi vzácně roste na dřevě jehličnanů i hlíva smrková (Pleurotus abieticola) s tmavšími, tenkomasými plodnicemi.

 

Pleurotus pulmonarius

Pleurotus pulmonarius PR Dlouhý vrch, Tilio-Acerion, stojící mrtvý kmen Fraxinus, 6.9.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus pulmonarius

Pleurotus pulmonarius PP Líska, suťový les, kmen Fagus, 13.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus pulmonarius

Pleurotus pulmonarius PP Líska, suťový les, kmen Fagus, 13.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus pulmonarius

Pleurotus pulmonarius Dymokury, dubohabřina, kmínek Tilia, 3.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus pulmonarius

Pleurotus pulmonarius Dobčice, bučina, živý kmen Fagus, 5.8.2011, (c) Lucie Zíbarová