Crepidotus caspari (Trepkovitka hlínolupenná)

Roztroušeně až míste hojně se vyskytující druh trepkovitky rostoucí od léta do podzimu na dřevě listnáčů. Od dalších podobných druhů rodu (např. nejběžnější Crepidotus cesatii) rozpoznatelná pouze mikroskopicky.

 

Crepidotus caspari

Crepidotus caspari PR Topoľové hony [SK], tvrdý luh, opadlá větev listnáče, 10.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus caspari

Crepidotus caspari NPR Pochválovská stráň, okroticová bučina, větévka Fagus, 10.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus caspari

Crepidotus caspari PR Mokřady dolní Liběchovky, potoční luh, větévka Salix, 16.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus caspari

Crepidotus caspari NPR Libický luh, měkký luh, větév Fraxinus, 11.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus caspari

Crepidotus caspari PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, větev Fraxinus angustifolia, 8.11.2018, (c) Lucie Zíbarová