Clitopilus hobsonii (Mechovka Hobsonova)

Hojná avšak často přehlížená houba rostoucí na mrtvém dřevě, převážně listnáčů. Moučný pach, lupeny ve stáří růžoví. Spory eliptické, silonstěnné, podélně rýhované, 7.5-8.5 x 5.0-5.5 μm. Velmi podobná mechovka Daamsova (Clitopilus daamsii) roste často na starých plodnicích dřevokazných hub, může však růst i na dřevě, liší se velikostí výtrusů (8.5-11.5 x 5-6.5 μm, podle Vellinga et al. 1988). Na první pohled připomíná některé trepkovitky (Crepidotus).

 

Clitopilus hobsonii

Clitopilus hobsonii NPP Medník, suťový les, větev Fagus, 23.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus hobsonii

Clitopilus hobsonii NPR Ve Studeném, květnatá bučina, fragment kmene Acer, 28.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus hobsonii

Clitopilus hobsonii PR Myslivna, mokřadní olšina, větev Populus, 19.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus hobsonii

Clitopilus hobsonii (mladé plodnice) NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, silně zetlelý kmen Fagus, 16.3.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus hobsonii

Clitopilus hobsonii PR Topoľové hony, tvrdý luh, fragment kmene Populus, 14.4.2018, (c) Lucie Zíbarová