Resupinatus trichotis (Hlívečník štětinatý)

Hojná drobná hlívička rostoucí po celý rok na dřevě listnáčů, často na spodní straně kmenů, větví, atd. Blízce příbuzný a stejně hojný hlívečník připjatý (Resupinatus applicatus) se odlišuje absencí chomáče černých štětin na svrchní straně klobouku v místě přisedání k substrátu.

 

Resupinatus trichotis

Resupinatus trichotis Střížovický vrch, degradovaná dubohabřina, opadlá větev Rosa, 6.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Resupinatus trichotis

Resupinatus trichotis Pohránovský rybník, dubohabřina, kmen Quercus, 10.3.2016, (c) Lucie Zíbarová