Lycoperdon atropurpureum (Pýchavka hnědopurpurová)

Břichatkovitá houba rostoucí na zemi v listnatých lesích, převážně v teplejších oblastech. Od velmi podobné a mnohem hojnější pýchavky čokoládové (Lycoperdon molle) se odlišuje výraznější ornamentikou výtrusů. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR (DD - druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Lycoperdon atropurpureum

Lycoperdon atropurpureum Lipová u Brodců, teplomilná doubrava, sub Quercus, 7.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lycoperdon atropurpureum

Lycoperdon atropurpureum PR Na Voskopě, vápnomilná bučina, sub Quercus, Carpinus, Fagus, 8.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Lycoperdon atropurpureum

Lycoperdon atropurpureum (spory, Melzerovo reagens, 1000x) 7.9.2013, (c) Lucie Zíbarová