Tulostoma pulchellum (Palečka Hollósova)

Vzácný druh břichatkovité houby rostoucí na otevřených stepních, často písčitých a bazických stanovištích. Uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii ?EX (nezvěstný druh) a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Tulostoma pulchellum

Tulostoma pulchellum PP Radobýl, skalní step, 20.10.2015, (c) Lucie Zíbarová