Inonotus cuticularis (Rezavec pokožkový)

Jednoletý choroš rostoucí roztroušeně saproparaziticky na listnáčích, typicky na buku, častěji ve starých porostech s vyšší zásobou mrtvé dřevní hmoty. Způsobuje bílou hnilobu. Na bucích roste i běžnější rezavec uzlinatý (Inonotus nodulosus) a rezavec horský (Inonotus hastifer). Viz též rezavec štětinatý (Inonotus hispidus) a r. skořicový (Inonotus rheades).

 

Inonotus cuticularis

Inonotus cuticularis NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, báze Fagus, 3.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Inonotus cuticularis

Inonotus cuticularis NPR Kohoutov, acidofilní bučina, padlý kmen Fagus, 21.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Inonotus cuticularis

Inonotus cuticularis Černický vrch, acidofilní bučina, kořenové náběhy Fagus, 8.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Inonotus cuticularis

Inonotus cuticularis PP Líska, květnatá bučina, kmen Fagus, 10.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Inonotus cuticularis

Inonotus cuticularis NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 9.8.2012, (c) Lucie Zíbarová