Antrodia macra (Outkovka vrbová)

Vzácnější (víceméně) rozlitý druh chroroše rostoucí na mrtvých větvích listnáčů, nejčastěji vrb, ale např. i lísky nebo osiky. Způsobuje hnědou hnilobu dřeva. Nápadná poměrně velkými póry. Makroskopicky může být velmi podobná značně hojná pórnovitka obecná (Schizopora radula), která roste na obdobných stanovištích, avšak způsobuje bílou hnilobu a je snadno odlišitelná mikroskopicky. Viz outkovka osiková (Antrodia minuta) mj. s hnědými skeletovými hyfami a outkovka listnáčová (Cartilosoma rene-hentic) s monomitickou tramou. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh.

 

Antrodia macra

Antrodia macra NPP Polabská černava, křovité vrbičky, trčící větev Salix, 10.11.2017, (c) Lucie Zíbarová