Phellinus laevigatus (Ohňovec hladký)

Vzácný druh ohňovce vázaného na břízu. Vyskytuje se zejména ve vyšších polohách na rašeliništích či v reliktních borech. Způsobuje bílou voštinovou hnilobu. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh) a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích. Viz též ohňovec Lundellův (Phellinus lundellii), rostoucí na bříze v horských polohách, s (často však velmi nezřetelně) kloboukatými plodnicemi a kratšími sety v hymeniu.

 

Phellinus laevigatus

Phellinus laevigatus NPR Velká niva, rašelinná smrčina, padlý kmen Betula, 30.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus laevigatus

Phellinus laevigatus NPR Velká niva, podmáčená smrčina, padlý kmen Betula, 11.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus laevigatus

Phellinus laevigatus PR Kostelecké bory, reliktní bor, kmen Betula, 5.5.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus laevigatus

Phellinus laevigatus NPP Peklo, inverzní smrčina, kmen Betula, 22.4.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus laevigatus

Phellinus laevigatus Povydří, vlhká smrčina, padlý kmen Betula, 6.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus laevigatus

Phellinus laevigatus NPR Velká niva, rašelinná smrčina, trčící větev z padlého kmene Betula, 30.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus laevigatus

Phellinus laevigatus PP Stodůlecký vrch, podmáčená smrčina, kmen Betula, 28.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus laevigatus

Phellinus laevigatus NPP Peklo, reliktní bor, kmen Betula, 18.9.2015, (c) Lucie Zíbarová