Postia ptychogaster (Bělochoroš pýchavkovitý)

Syn.: Oligoporus ptychogaster

Hojně se vyskytující druh choroše, rostoucí na značně ztrouchnivělém dřevě jehličnanů, často z kořenů kolem pařezů. Často roste kolem z kořenů starých smrkových pařezů. Nápadný tvorbou poduškovitého stadia produkujícího rezavé silnostěnné nepohlavní výtrusy (chlamydospory), samotná pohlavní fáze se nachází velice zřídka.

 

Oligoporus ptychogaster

Postia ptychogaster NPR Žofinka, podmáčená smrčina, padlý kmen Picea, 5.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus ptychogaster

Postia ptychogaster PR Maštale, mladá smrčina, pařez jehličnanu, 18.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus ptychogaster

Postia ptychogaster (nepohlavní fáze) Rudolfov u Českých Budějovic, kulturní smrčina, na zemi kolem pařezu Picea, 30.9.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus ptychogaster

Postia ptychogaster (nepohlavní fáze) Rudolfov u Českých Budějovic, kulturní smrčina, na zemi kolem pařezu Picea, 30.9.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus ptychogaster

Postia ptychogaster NPR Žofinka, podmáčená smrčina, padlý kmen Picea, 5.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus ptychogaster

Postia ptychogaster Houština u Mašťova, acidofilní doubrava, kmínek Pinus, 3.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus ptychogaster

Postia ptychogaster (nepohlavní fáze) PP Přesyp u Malolánského, kulturní bor, větev Pinus, 8.11.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus ptychogaster

Postia ptychogaster Jaroslavický vrch, vlhká kulturní smrčina, kmen Picea, 14.10.2016, (c) Lucie Zíbarová