Dichomitus campestris (Outkovka polní)

Syn.: Polyporus campestris

Vzácnější jednoletý druh choroše rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů (nejčastěji lísek, dubů a olší), typicky na trčících větvích ještě v koruně či stojícíh kmíncích, především v teplejších oblastech s mírnějším klimatem. Často v porostech lísek na zarostlých pastvinách. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT - takřka ohrožený druh.

 

Dichomitus campestris

Dichomitus campestris Východná, Kundrátovo, [SK], zarostlé pastviny, sub Corylus, Picea, 21.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Dichomitus campestris

Dichomitus campestris Křišťanov, mez s lískou, větev Corylus, 10.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Dichomitus campestris

Dichomitus campestris NPP Peklo, mokřadní olšina, větev Alnus, 7.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Dichomitus campestris

Dichomitus campestris PR Pučanka, lesní lem, větev Corylus, 2.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Dichomitus campestris

Dichomitus campestris NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, okraj olšiny, silná větev Alnus, 13.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Dichomitus campestris

Dichomitus campestris PR Vrch Baba u Kosmonos, dubohabřina, větev Quercus, 19.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Dichomitus campestris

Dichomitus campestris PR Hluboký důl, teplomilná doubrava, kmínek Quercus, 13.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Dichomitus campestris

Dichomitus campestris PR Údolí Doubravy, acidofilní doubrava, trčící větev Quercus, 29.7.2021, (c) Lucie Zíbarová