Oxyporus corticola (Ostropórka korová)

Syn.: Rigidoporus corticola

Rozlitý, zpravidla jednoletý choroš rostoucí na dřevě lisnáčů (nejčastěji topolů), vzácně i jehličnanů.

 

Oxyporus corticola

Oxyporus corticola NPR Ve Studeném, květnatá bučina, mrazová prasklina Fagus, 10.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Oxyporus corticola

Oxyporus corticola PR Polom, jedlobučina, kmen Fagus, 9.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Oxyporus corticola

Oxyporus corticola EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, kmen Populus tremula, 18.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Oxyporus corticola

Oxyporus corticola EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, kmen Populus tremula, 18.6.2019, (c) Lucie Zíbarová