Phellinus robustus (Ohňovec statný)

Syn.: Fomitiporia robusta

Velmi hojný víceletý choroš rostoucí na živých i mrtvých kmenech dubů (velmi vzácně i jiných dřevin), kde způsobuje bílou voštinovou hnilobu. Velmi podobný je ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii) rostoucí na jehličnanech, zpravidla jedli. Na bázi dubů v teplejších oblastech pak roste ohňovec hrbolatý (Phellinus torulosus), stejně jako druhy rodu rezavec (např. r. dubový - Inonotus drydeus, r. dubomilný - Inonotus dryophilus), které jsou však jednoleté. Na dubech jsou hojné i rozlité druhy ohňovců, např. o. dotýkavý (Phellinus contiguus) či o. rezavý (Phellinus ferruginosus).

 

Phellinus robustus

Phellinus robustus NPR Břehyně-Pecopala, vlhká acidofilní doubrava, padlý kmen Quercus, 16.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus robustus

Phellinus robustus NPR Čtvrtě, teplomilná doubrava, padlý kmen Quercus, 8.6.2012, (c) Lucie Zíbarová