Ganoderma lucidum (Lesklokorka lesklá)

Roztroušeně se vyskytující jednoletý druh rostoucí na dřevě listnáčů, nezřídka i jehličnanů (smrk), nejčastější je na dubových pařezech či v jejich okolí. Druh nápadný lesklým, jakoby nalakovaným povrchem klobouku a třeněm. Způsobuje bílou hnilobu. Podobná a vzácnější lesklokorka jehličnanová (Ganoderma carnosum) má černohnědý povrch klobouku a roste (téměř výhradně) na jehličnanech, liší se těž výrazněji ornamentovanými a silně cyanofilními sporami. Poměrně problematický komplex druhů, v Evropě byly zaznamenány i druhy popsané ze Severní Ameriky, přesné určení do druhu je tak pravděpodobně bez molekulárních metod nemožné. Východoasijská "reishi" není totožná s evropskou lesklokorkou lesklou.

 

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum PR Holý vrch, dubohabřina, pařez Quercus, 18.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum (řez plodnicí) PR Holý vrch, dubohabřina, pařez Quercus, 18.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum PR Hluboký důl, dubohabřina, báze Carpinus, 13.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum (řez plodnicí) PR Hluboký důl, dubohabřina, báze Carpinus, 13.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum EVL Skalky u Třebutiček, vrcholová partie, Quercion pubescenti-petrae, pařez Quercus, 23.7.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum Skalica (SK), dubohabřina, na kořenech Quercus, 18.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum Mikulovický vrch u Kadaně, degradovaná dubohabřina, kořenové náběhy pařezu Larix, 27.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum (mladé plodnice) NPR Čertoryje, dubohabřina, kořeny pařezu Quercus, 10.6.2017, (c) Lucie Zíbarová