Sistotrema confluens (Rozděrka splývavá)

Roztroušeně až vzácně se vyskytující polorozlitý pozemní choroš. Roste pod listnáčí, zpravidla topolem osikou, méně často pod jehličnany. Mykorhizní. Podle literatury má pach po vanilce. Podobně jako většina ostatních zástupců rodu Sistotrema se vyznačuje 6-8-sporickými bazidiemi. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU - zranitelný druh. Ostatní pórnaté druhy rodu Sistotrema (S. dennisii, S. muscicola, S. alboluteum) netvoří klobouky. Zaměnitelná snad jen za drobné plodnice různopórky pleťové (Abortiporus biennis) nebo bělochoroše Wynneové (Loweomyces wynneae).

 

Sistotrema confluens

Sistotrema confluens Podkrušnohorská výsypka, sub Salix caprea, Betula, Populus tremula, 15.10.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotrema confluens

Sistotrema confluens NPP Jeskyně Na Pomezí, kuturní smrčina, lesní cesty, sub Picea, populus tremula, 15.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotrema confluens

Sistotrema confluens Sokolov, předpolí lomu Jiří, sub Populus tremula, 2.10.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotrema confluens

Sistotrema confluens Sokolov, Podkrušnohorská výsypka, sub Populus tremula, Salix caprea, 1.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotrema confluens

Sistotrema confluens Lipová u Brodců, nálet osiky, sub Populus tremula, Fraxinus, 7.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotrema confluens

Sistotrema confluens NPP Jeskyně Na Pomezí, kulturní smrčina, okraj lesní cesty, sub Picea, Populus tremula, 15.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotrema confluens

Sistotrema confluens Uhelná, spontánní sukcese v pískovně, sub Populus tremula, Pinus, Betula, 30.10.2017, (c) Lucie Zíbarová