Perenniporia subacida (Pórnatka nakyslá)

Rozlitý víceletý choroš rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů (zejm. smrku), velmi vzácně i listnáčů (v Americe častěji). V ČR velmi vzácný druh, známý jen z ojedinělých lokalit na Šumavě, široce rozšířený v boreálním pásmu severní polokoule. Skeletové hyfy jsou dextrinoidní a nevětvené. Spory široce elipsoidní, neuťaté, tlustostěnné, dextrinoidní (4.5-6 x 3.5-5 µm), Podobná a taktéž vzácná pórnatka narymská (Perenniporia narymica) roste na listnáčích a má menší nedextrinoidní výtrusy a amyloidní skeletové hyfy. Pórnatka chlebová (Perenniporia medulla-panis) roste na listnáčích (zejm. dubech), má užší větvené skeletové hyfy a uťaté výtrusy. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Perenniporia subacida

Perenniporia subacida NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 28.10.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Perenniporia subacida

Perenniporia subacida NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 28.10.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Perenniporia subacida

Perenniporia subacida NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 28.10.2021, (c) Lucie Zíbarová