Antrodia piceata (Pórnatka nahořklá)

Syn.. Resinoporia piceata, Antrodia sitchensis s. auct. eur., Amyloporia sitchensis

Velmi vzácný jedno- až víceletý rozlitý choroš rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů (zejm. smrku) v pralesovitých porostech. Z ČR známá jen z Boubínského pralesa. Dříve uváděna jako pórnatka sitková (Antrodia sitchensis), která je však odlišný (byť velmi podobný) druh, svým výskytem vázaný na Severní Ameriku. Chuť pryskyřičně-nahořklá, pach nakyslý (jako troudnatec pásovaný - Fomitopsis pinicola). Póry krémové, stářím se zejména při okraji plodnice a na hranách rourky zbarvují do okrova až rezava. Podobná pórnatka křídová (Antrodia cretacea) je hojnější a plodnice zůstávají bílé. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Antrodia piceata

Antrodia piceata NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 23.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodia piceata

Antrodia piceata NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 23.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodia piceata

Antrodia piceata NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 23.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodia piceata

Antrodia piceata NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 27.10.2021, (c) Lucie Zíbarová