Loweomyces fractipes (Plstnatec různotvarý)

Syn.: Abortiporus fractipes, Spongipellis fractipes

Velmi vzácný jednoletý choroš rostoucí ve vlhkých a teplých lesích na mrtvém dřevě listnáčů (hlavně olše), často ze dřeva skrytého v zemi. Plodnice drobné, tvarově variabilní, často se třeněm. Druh v ČR nalezený teprve nedávno, což je trochu paradoxní, vzhledem k tomu, že jde zároveň o zvláště chráněný druh podle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. (kriticky ohrožený druh) - zmíněný právní předpis se připravoval ještě za existence Československa a druh byl známý jen ze Slovenska. Zůstavá mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Loweomyces fractipes

Loweomyces fractipes NPR Šúr [SK], okraj mokřadní olšiny, báze stojícího kmínku Ulmus, 5.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Loweomyces fractipes

Loweomyces fractipes PR Slovanský ostrov [SK], měkký luh, kmen Salix, 19.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Loweomyces fractipes

Loweomyces fractipes NPR Šúr [SK], okraj mokřadní olšiny, báze stojícího kmínku Ulmus, 5.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Loweomyces fractipes

Loweomyces fractipes NPR Šúr [SK], okraj mokřadní olšiny, báze stojícího kmínku Ulmus, 5.11.2019, (c) Lucie Zíbarová