Phellinus nigrolimitatus (Ohňovec ohraničený)

Syn.: Phellopilus nigrolimitatus

Vzácný druh choroše vázaného převážně na horské smrčiny, v nižších nadmořských výškách se objevuje v inverzních polohách. Roste na padlých kmenech smrků (vzácně i jiných jehličnanů), často na spodní straně a způsobuje charakteristickou tvrdou bílou voštinovou hnilobu v jádrovém dřevě. Plodnice se tvoří dosti dlouhou dobu po odumření stromu, v době kdy už opadává bělové dřevo. Další druhy ohňovců na smrku jsou ohňovec smrkový (Phellinus chrysoloma), ohňovec izabelový (Phellinus viticola), ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii) a ohňovec rezavohnědý (Phellinus ferrugineofuscus). Je uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh) a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Phellinus nigrolimitatus

Phellinus nigrolimitatus Labský důl - Pančavská jáma, horská smrčina, padlý kmen Picea, 19.7.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus nigrolimitatus

Phellinus nigrolimitatus NPR Žofínský prales, jedlobučina, kmen Picea, 30.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus nigrolimitatus

Phellinus nigrolimitatus NPR Klenovský Vepor [SK], jedlobučina, kmen Picea, 11.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus nigrolimitatus

Phellinus nigrolimitatus PR Údolí Teplé, suťovitá smrčina, padlý kmen Picea, 10.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus nigrolimitatus

Phellinus nigrolimitatus NPR Milešický prales, jedlobučina, kmen Picea, 15.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus nigrolimitatus

Phellinus nigrolimitatus PR Pleš, suťový les, kmen Picea, 4.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus nigrolimitatus

Phellinus nigrolimitatus PR Hrubovodské sutě, suťový les, padlý kmen Picea, 14.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus nigrolimitatus

Phellinus nigrolimitatus Velká Javorská, Bobří soutěska, potoční luh, kmen Picea, 20.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus nigrolimitatus

Phellinus nigrolimitatus (hniloba) PR Pleš, Tilio-Acerion, kmen Picea, 4.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus nigrolimitatus

Phellinus nigrolimitatus NPR Praděd, horská smrčina, kmen Picea, 31.5.2017, (c) Lucie Zíbarová