Anomoporia kamtschatica (Pórnatka kamčatská)

Syn.: Fibuloporia kamtschatica, Anomoporia ambigua

Vzácný rozlitý jednoletý choroš rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů, zejména borovic, typicky až v druhé polovině podzimu. Boreální druh hojnější v severní Evropě. Hnědá hniloba. Nápadná bělavými měkkými plodnicemi snadno oddělitelnými od substrátu, nepravidelnými, labyrintickými póry a amyloidními výtrusy (3.5-5.5 x 3-4 μm podle Ryvarden & Melo 2014). Amyloporia bombycina má nažloutlé až nafialovělé plodnice a větší spory. Rod Anomoloma má podobné měkké plodnice a amyloidní spory, ale způsobuje bílou hnilobu a plodnice mají na okraji výrazané rhizomorfy. Podobné plodnice tvoří i někteří zástupci rodu Trechispora (např. Trechispora hymenocystis) s ostnitými neamyloidními výtrusy a Sistotrema (např. Sistotrema muscicola) s hladkými neamyloidními sporami a urniformními bazidiemi obvykle s větším počtem sterigmat (6-8). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh).

 

Anomoporia kamtschatica

Anomoporia kamtschatica PR Kostelecké bory, reliktní bor, fragment kmene Pinus, 9.11.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Anomoporia kamtschatica

Anomoporia kamtschatica NPP Jestřebské slatiny, kulturní bor, ležící větev Pinus, 26.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Anomoporia kamtschatica

Anomoporia kamtschatica Mnichov, kulturní jehličnatý les na hadci, spodní strana ležícího prkna, 24.10.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Anomoporia kamtschatica

Anomoporia kamtschatica NPP Peklo, reliktní bor, opadlá větev Pinus, 3.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Anomoporia kamtschatica

Anomoporia kamtschatica NPR Břehyně-Pecopala, reliktní bor, spodní strana padlého kmínku Pinus, 1.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Anomoporia kamtschatica

Anomoporia kamtschatica Kyšperk, smíšený kulturní les silně zetlelý pařez jehličnanu, 21.10.2021, (c) Lucie Zíbarová