Riopa metamorphosa (Pórnatka proměnlivá)

Syn.: Riopa metamorphosa

Dosti vzácný rozlitý choroš rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů. Význačná přítomností oranžové prašnaté nepohlavní fáze v blízkosti pohlavní (pórnaté) plodnice. Velmi vzácná v Čechách, více lokalit je na Moravě. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Ceriporia metamorphosa

Riopa metamorphosa NP České Švýcarsko, Havraní skála, porost náletových dřevin na starém spáleništi, opadlá větev Fagus, 1.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporia metamorphosa

Riopa metamorphosa NPR Čertoryje, dubohabřina, pařízek Quercus, 10.6.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporia metamorphosa

Riopa metamorphosa Kyšperk, acidofilní bučina, padlý kmen Quercus, 12.9.2022, (c) Lucie Zíbarová