Antrodiella citrinella (Outkovečka citronová)

Syn.: Flaviporus citrinellus

Vzácnější polorozlitý choroš rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů jako sukcesor po troudnatci pásovaném (Fomitopsis pinicola), zejména ve vyšších polohách. V posledních letech se zdá, že se šíří. Význačný žlutou barvou plodnic a ekologií. Viz outkovka žluťoučká (Antrodia xantha) a pórnatka česká (Fibroporia bohemica). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Antrodiella citrinella

Antrodiella citrinella PR Pohořské rašeliniště, horská kulturní smrčina, ležící kmen Picea, 14.4.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella citrinella

Antrodiella citrinella NPR Velká niva, rašelinná smrčina, stará plodnice Fomitopsis pinicola, 3.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella citrinella

Antrodiella citrinella PR Údolí Teplé, suťovitá smrčina, padlý kmen Picea, 10.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella citrinella

Antrodiella citrinella NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, soc. Fomitopsis pinicola, 23.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella citrinella

Antrodiella citrinella NPR Rejvíz, rašelinná smrčina, padlý kmen Picea, soc. Fomitopsis pinicola, Camarops tubulina, 14.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella citrinella

Antrodiella citrinella NPR Praděd, horská smrčina, stará plodnice Fomitopsis pinicola, 31.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella citrinella

Antrodiella citrinella PR Milešický prales, jedlobučina, fragment Picea, 20.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella citrinella

Antrodiella citrinella Příběničky, suťový les, fragment Picea, 19.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella citrinella

Antrodiella citrinella PR Karvanice, suťový les, kmen Picea, 17.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella citrinella

Antrodiella citrinella NPR Praděd, horská smrčina, kmen Picea, 30.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella citrinella

Antrodiella citrinella Trojmezná, horská smrčina, kmen Picea, 8.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella citrinella

Antrodiella citrinella PR Zemská brána, polokulturní bukosmrčina, kmínek Picea, 4.5.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella citrinella

Antrodiella citrinella Trojmezná, horská smrčina, kmen Picea, 8.5.2015, (c) Lucie Zíbarová