Byssoporia terrestris (Pórnovitka zemní)

Syn.: Byssocorticium terrestris, Byssocorticium molliculum, Poria sartoyi, Byssoporia mollicula ined.

Vzácný choroš rostoucí na silně rozloženém dřevě listnáčů i jehličnanů, zbytcích dřeva apod., typicky na spodní straně kmenů. Význačný velmi měkkými plodnicemi a mikroznaky (silnostěnné, takřka kulovité výtrusy a absence přezek). Plodnice jsou barevně velmi proměnlivé, mohou se na nich vyskytovat i okrové, oranžové, zelené, modré či fialové odstíny. Podobné plodnice vytváří např. pórnovitka blanitá (Trechispora hymenocystis) s bradavčitými výtrusy. Uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Byssoporia terrestris

Byssoporia terrestris PP Údolí Vlásenického potoka, potoční luh, větev jehličnanu, 23.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Byssoporia terrestris

Byssoporia terrestris var. sartoryi Vodná, jedlina, fragment Abies, 22.10.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Byssoporia terrestris

Byssoporia terrestris var. sartoryi Vodná, jedlina, fragment Abies, 22.10.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Byssoporia terrestris

Byssoporia terrestris PP Kozinecká stráň, teplomilná doubrava, fragment kmene Fagus, 2.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Byssoporia terrestris

Byssoporia terrestris PP Kozinecká stráň, teplomilná doubrava, fragment kmene Fagus, 2.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Byssoporia terrestris

Byssoporia terrestris Hřivice, teplomilná doubrava, spodní strana větve Quercus, 24.5.2015, (c) Lucie Zíbarová