Trechispora mollusca (Pórnovitka sněhobílá)

Drobná jemná chrošovitá houba jejíž zcela rozlité plodnice nalezneme na spodní straně dřeva listnáčů i jehličnanů, převážně v chladnější polovině roku. Několik podobných druhů, rozpoznatelných pouze mikroskopicky, např. výrazně hojnější pórnovitka blanitá (Trechispora hymenocystis) s plodnicemi s tendencí k žloutnutí, vakovitými útvary v subhymeniu a jiným charakterem krystalků na hyfách. Uvedená v Červeném seznamu v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Trechispora mollusca

Trechispora mollusca NPR Břehyně-Pecopala, podmáčená smrčina, kmen Picea, 29.3.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora mollusca

Trechispora mollusca NPR Žofínský prales, jedlobučina, větev Picea, 30.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora mollusca

Trechispora mollusca NP Šumava, U Kaplička (I. zóna), suťový les, borka Abies, 29.7.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora mollusca

Trechispora mollusca Vyšný, smíšený les na vápenci, větev Corylus, 28.9.2020, (c) Lucie Zíbarová