Antrodiella leucoxantha (Outkovečka přezkatá)

Syn.: Antrodiella genistae

Druh z okruhu velmi podobných taxonů z okolí outkovečky bledé (Antrodiella pallescens). Od té se pozná pouze mikroskopicky (téměř válcovité spory). Outkovečka bezpřezkatá (Antrodiella onychoides) má podobné spory, ale nemá přezky na hyfách. Roste na dřevě listnáčů, způsobuje bílou hnilobu, asi spíše teplomilnější druh.

 

Antrodiella leucoxantha

Antrodiella leucoxantha NPR Koda, dubohabřina, opadlá větev Quercus, 14.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodiella genistae

Antrodiella leucoxantha Chlum u Radonic, výsadba listnáčů, větev Acer pseudoplatanus, 30.8.2013, (c) Lucie Zíbarová