Perenniporia meridionalis (Pórnatka jižní)

Syn.: Perenniporia tenuis s. auct. eur.

Patrně vzácnější teplomilný choroš rostoucí na dřevě listnáčů, velmi vzácně i jehličnanů. Od příbuzné pórnatky chlebové (Perenniporia medulla-panis) se liší většími póry a většími rozměry výtrusů. Většina sběrů pórnatky jižní byla dříve určována jako pórnatka tenká (Perenniporia tenuis), která je severoamarickým druhem a v Evropě je vzácná, odlišuje se menšími a protáhlejšími nedextrinoidními výtrusy.

 

Perenniporia meridionalis

Perenniporia meridionalis NPR Břehyně-Pecopala, dubobukový les na třetihorních vulkanitech, trčící větev na ohořelém kmeni Quercus, 21.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Perenniporia meridionalis

Perenniporia meridionalis Bílinka, náletové dřeviny při okraji skalní stepi, opadlá větev Cerasus, 11.2.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Perenniporia meridionalis

Perenniporia meridionalis NPR Koda, teplomilná doubrava, padlý kmen Quercus, 14.6.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Perenniporia meridionalis

Perenniporia meridionalis PP Vojenské cvičistě Bzenec, nálet borovic, větev Pinus, 9.6.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Perenniporia meridionalis

Perenniporia meridionalis NPR Koda, teplomilná doubrava, padlý kmen Quercus, 14.6.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Perenniporia meridionalis

Perenniporia meridionalis PR Topoľové hony [SK], tvrdý luh, opadlá větev Quercus, 10.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Perenniporia meridionalis

Perenniporia meridionalis PR Kopáčsky ostrov [SK], lesostep, fragment kmene Quercus, 5.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Perenniporia meridionalis

Perenniporia meridionalis NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, fragment kmene listnáče, 30.5.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Perenniporia meridionalis

Perenniporia meridionalis NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, větev Acer campestre, 18.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Perenniporia meridionalis micro

Perenniporia meridionalis (spory, Melzerovo reagens, 1000x), 11.2.2022, (c) Lucie Zíbarová