Postia rennyi (Bělochoroš prašnatý)

Syn.: Oligioporus rennnyi, Strangulidium rennyi, Oligoporus farinosus

Jednoletý rozlitý choroš rostoucí roztroušeně na mrtvém dřevě jehličnanů (smrk, borovice, modřín), vzácně i listnáčů, často v dutinách silně zetlelých pařezů. Způsobuje hnědou hnilobu. Plodnice jsou nápadně měkké, často doprovázené nažloutlou práškovitou nepohlavní fází.

 

Oligoporus rennyi

Postia rennyi NPP Jestřebské slatiny, reliktní bor, kmínek Pinus, 3.4.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus rennyi

Postia rennyi PP Milhostovské mofety, olšina, větev jehličnanu, 23.10.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus rennyi

Postia rennyi PR Na Černčí, lesostepní bor, fragment kmínku Pinus, 30.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus rennyi

Postia rennyi NPR Břehyně-Pecopala, podmáčená smrčina, kmínek Picea, 29.3.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus rennyi

Postia rennyi Pnětluky, mladá kulturní smrčina, kmínek Picea, 2.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus rennyi

Postia rennyi Rostejn, jedlobučina, plaňka z oplocenky, 14.4.2017, (c) Lucie Zíbarová