Verpa conica (Kačenka náprstkovitá)

Vzácnější jarní saprtotrofní houba rostoucí pod listnáči (často osikou, třešní, střemchou) na vlhčích, humózních půdách, častěji na bázemi bohatším podkladu. Hojnější je v lužních lesích.Od podobné kačenky české (Verpa bohemica) se liší nezvrášněným kloboukem, velikostí výtrusů a pozdějším výskytem (přelom dubna a května). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh).

 

Verpa conica

Verpa conica NPR Šúr [SK], lesní lem, sub Crataegus, Prunus spinosa, 14.4.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa conica

Verpa conica Střížovický vrch, porost náletových dřevin, sub Cerasus, Populus tremula, Salix, 21.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa conica

Verpa conica PR Pučanka, nálet osiky na vápenci, sub Populus tremula, Prunus spinosa, 2.5.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa conica

Verpa conica Střížovický vrch, porost náletových dřevin, sub Cerasus, Populus tremula, Salix, 21.4.2016, (c) Lucie Zíbarová