Morchella semilibera (Smrž polovolný)

Syn.: Mitrophora semilibera

Roztroušeně se vyskytující druh smrže rostoucí pod listnáči ve vlhčích humózních lesích, častěji na bazických substrátech. Plodnice tvoří o něco později než ostatní naše druhy smržů, cca v první polovině května (záleží však na konkrétním průběhu počasí v daném roce a nemusí to být vždy pravidlem). Ostatní naše druhy smržů - komplex smrže obecného (Morchella esculenta agg.) a smrže vysokého (Morchella elata agg.) mají přirostlý, nikoli volný okraj klobouku, tj. znak, kterým se smrž polovolný podobá spíše kačenkám (k. česká - Verpa bohemica a k. náprstkovitá - Verpa conica). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT - téměř ohrožený druh.

 

Morchella semilibera

Morchella semilibera Střížovický vrch, okraj náletového porostu, sub Quercus, Cerasus, Populus tremula, 27.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella semilibera

Morchella semilibera Poplze, tvrdý luh, sub Quercus, Acer, Fraxinus, 1.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella semilibera

Morchella semilibera Střížovický vrch, náletové dřeviny, sub Carasus, Salix, 21.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella semilibera

Morchella semilibera Střížovický vrch, náletové dřeviny, sub Carasus, Salix, 21.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella semilibera

Morchella semilibera Střížovický vrch, náletové dřeviny, sub Carasus, Salix, 21.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella semilibera

Morchella semilibera NPR Žehuňský rybník, vrbina podél lesní cesty, sub Salix alba, Prunus padus, Crataegus, 7.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella semilibera

Morchella semilibera NPP Polabská černava, křovité vrbičky, sub Salix, Populus, Alnus, 1.5.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella semilibera

Morchella semilibera NPR Děvín-Kotel-Soutěska, dubohabřina na vápenci, 9.5.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella semilibera

Morchella semilibera NPR Děvín-Kotel-Soutěska, dubohabřina na vápenci, 9.5.2006, (c) Lucie Zíbarová